Un sacerdot – Zareh Baronian (2 oct 1941 – 12 apr 2017)

S-a stins lumina vieții arhimandritului Zareh Baronian. Ne-am despărțit cu adâncă
întristane de preotul Zareh Baronian. Unul dintre marii prieteni ai vieții muzicale
împărtășite cu noi toți, mulți ani Teolog armean care deținea rangul de arhimandrit
mitrofor al Bisericii Armene din România, preotul Baronian a îndeplinit funcția de
paroh al Catedralei armene și de vicar al Arhiepiscopiei Armene în perioada
1965-2001.
zareh
Descendent al unei familii de intelectuali armeni și clerici cu sufletul
aproape de credința creștină, a absolvit cursurile de doctorat la Institutul
Teologic de grad universitar din București, a susținut teza de doctorat cu
titlul “Liturghia Bisericii Armene în cadrul liturghiilor celorlalte rituri
liturgice răsăritene. Studiu comparativ”, pentru care a obținut nota calificativul
„Excepțional”.În 1971 a fost ridicat la rangul de mitrofor, primind „Crucea
Patriarhală” de la Întâistătătorul Bisericii Armene. În același an, cu prilejul
absolvirii cursurilor doctorale, patriarhul Justinian Marina al Bisericii Ortodoxe
Române i-a acordat importanta distincție “Crucea Patriarhală”, pentru contribuția la
adâncirea relațiilor între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Armeană. Consiliul
Eparhial al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România i-a propus arhimandritului
Zareh Baronian să-și depună candidatura pentru funcția de Întâistătător al
Arhiepiscopiei. Cu puțină vreme înainte, arhimandritul Zareh Baronian și-a retras
candidatura din motive de sănătate.Arhimandritul Zareh Baronian a publicat studii
pentru a face cunoscută Biserica Armeană credincioșilor ortodocși din România: “600
de ani de la înființarea Episcopiei Armene din Moldova”; “Ce știm și ce nu știm
despre Crăciun și Anul Nou”; “Biserica Armeniei la Primul Sinod Ecumenic de la
Niceea”; “Importanța Liturghiei armene din punctul de vedere al ecumenismului
contemporan”; “Lămuriri asupra datei Paștelui”; “O importantă mențiune despre cultul
sfintelor icoane”, etc.Cunoșteam doar prea puțin din viața spirituală a preotului
Baronian. Pentru noi, muzicienii, părintele reprezenta o personalitate puternic
atașată de arta și cultura muzicală. Într-un interviu acordat publicistului Sanda
Vișan în 2013, mărurisea: “De mic copil mi-a plăcut muzica. Din fragedă tinereṭe am
fost coleg cu Tumagianian, vestitul bariton, ṣi am luat lecṭii de canto cu mătuṣa
lui, soprană la Opera Română din Bucureṣti. În plus, am cântat patru ani în fanfara
Liceului Pedagogic, pe care l-am frecventat la Erevan, între anii 1956 – ’59. Fără
să ṣtiu pe atunci că voi deveni preot, mi-am urmat chemarea spre muzică, ce face
parte din creaṭia lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură a fost creată prin muzică ṣi cu
muzică. Cuvântul a fost spus melodic. Vechiul Testament este plin de muzică: toată
creaṭia corală, psaltică, primele instrumente de percuṭie ṣi de suflători, primele
intervenṭii în viaṭa de toate zilele ṣi pe câmpul de luptă, la toate popoarele.
Pentru mine, muzica este echilibru. Cât timp am fost în funcṭia de vicar, în cadrul
arhiepiscopiei armene, dar ṣi acum, când sunt la pensie, muzica este pentru mine
hrană sufletească ṣi echilibru. Într-o viaṭă plină de probleme…”
Prezența sa în marile săli de muzică ale Bucureștiului – Ateneul Român, Studioul
“Mihail Jora”, Opera Română – a avut o valoare simbolică prin modul în care Preotul
Baronian confirma importanța evenimentelor la care participa, selectând valoarea
fiecărui moment de artă. Cu puțin timp în urmă, ultima oară când l-am întâlnit a
fost recitalul pianistului Valentin Gheorghiu la Sala Radio, în 28 martie. De
fiecare dată, opinia păritelui Baronian aducea o confirmare a trăirilor artistice
unde fusese prezent, asemenea unui sacerdot al artei sunetelor. Locul ocupat de
Domnia Sa rămâne acum gol…semn de tristețe al multor muzicieni cărora le va fi
sufletește dor, asemenea mie, să-i asculte gândurile, să împărtășească bucuriile
artei noastre de o frumusețe fără seamăn.

Grigore Constantinescu Un sacerdot – Zareh Baronian (2 oct 1941 – 12 apr 2017) |
Revista Muzicală Radio