Comitetul UAR, Suc. Constanta, intrunit in sedinta din data de 13 martie 2017, a hotarat : Convocarea Adunarii Generale de dare de seama, in data de 1 aprilie 2017, ora 11.00, in Sala Amfiteatru a Universitatii « Andrei Saguna », bd. Alexandru Lapsneanu, nr. 13, Constanta   cu urmatoarea ordine de zi :

I.

  1. Prezentarea raportului privind activitatile organizate de comitet de la ultima Adunare Generala .
  2. Prezentarea bilantului contabil pe anul 2016 .
  3. Aprobarea prin vot a materialelor prezentate si descarcarea de gestiune a Comitetului.

 

II.

  1.  Prezentarea activitatilor cultural artistice preconizate pentru anul 2017
  2. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
  3. Supunerea la vot a programului de activitati si a bugetului pe anul 2017.

III.

Diverse .

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMANIA
Suc. CONSTANTA
Presedinte,
Liviu Merdinian

1 Martie
Next Post